Dat de insekten, in verhouding tot de grootte en het gewigt van hun eigen ligchaam, eene zeer aanmerkelijke spierkracht bezitten, is reeds dikwerf opgemerkt. PLATEAU heeft onlangs eenige regtstreeksche proeven daarover genomen en de uitkomsten daarvan aan de Belgische akademie medegedeeld. Men kan de bewegingen der insekten, waarbij zij eenen last verplaatsen, onderscheiden in trekkende, vooruitschuivende (bij het graven) en vliegende.