In Les Mondes, 1866, XII, p. 230, leest men het volgende: „Men heeft in Engeland Lord PORTALINGTON een proces van schadevergoeding aangedaan, op grond dat hij niet enkel de vermetelheid had gehad het weder in het algemeen te voorspellen, maar in het bijzonder en in stellige uitdrukkingen eene fraaije maand September te beloven; zijne voorspelling had op de kusten van Ierland en vooral te Bundoran, het Iersche Brighton, eene menigte van badgasten en bezoekers gelokt, die thans woedend zijn tot in het belagchelijke toe.”