In 1615 werd de eerste Acacia (Robinia pseudo-acacia) door JEAN ROBIN uit Guinea naar Parijs gebragt. Twee een halve eeuw stond dezelfde boom in den Jardin des plantes, nabij het gebouw, waarin de geologische verzamelingen bewaard worden. Zijne ontelbare nakomelingen versieren thans overal de tuinen en wandelwegen. Hij zelf, lang beschermd door een hulsel van ijzeren platen, is onlangs zelf van ouderdom gevallen. (Les Mondes, 1866, p. 355).