Aan een zeer lozenswaardig opstel van E. BEHM, Die modernen Verkehrsmittel, geplaatst in PETERMANN`S Geograph. Mittheil. Ergänzungsheft, no. 19, 1867, ontleenen wij het volgende: „De geheele lengte der spoorwegen bedroeg in 1866, in: Ruim de helft der spoorwegen komt derhalve op Europa, in hetwelk, met uitzondering van Griekenland en eenige Duitsche vorstendommen, alle landen in het bezit daarvan zijn.