De heer A. COMMAILLE heeft aan de Académie den Sciences zijne opmerkingen medegedeeld aangaande de waarde der hennen en eenden als eijerlegsters, en aangaande de waarde als voedingsmiddel van de eijeren van beide vogelsoorten. Die opmerkingen nemen wij hier uit de Comptes rendus der Akademie (Tom. LXIII, pag. 1131) over. 1) Vergelijking van de waarde der hen en der eend als legsters. De proef is genomen op drie kippen en drie eenden, alle van goed ras, en geboren op denzelfden tijd, in Februarij.