Bekend is het, dat de geglaceerde visitekaartjes eene groote hoeveelheid loodwit bevatten. Nog veel gevaarlijker echter is eene andere soort, die sedert eenigen tijd in gebruik is gekomen en waar de beide oppervlakten met een kristalachtig bekleedsel, het zoogenaamd moiré métallique, overdekt zijn, dat daaraan inderdaad een fraai, sierlijk voorkomen geeft. Dr. WITTSTEIN heeft bevonden, dat dit bekleedsel uit loodsuiker, d. i. azijnzuur loodoxyd, bestaat, en daar dit oplosbaar in water is, zoo kunnen daardoor zeer ligt loodvergiftigingen ontstaan.