In het vorige jaar stierf te Dublin een der eerste wiskundigen onzer eeuw, WILLIAM ROWAN HAMILTON. Het is ons voornomen niet zijne verdiensten als wiskundige te schetsen, maar aan een kort levensberigt, voorkomende in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , XXVI, p. 109, ontleenen wij het volgende, omdat het een zeldzaam voorbeeld is van vroegtijdige ontwikkeling. HAMILTON was in 1805 te Dublin geboren. Op zijn vierde jaar zoude hij reeds eenige kennis hebben gehad van niet minder dan dertien talen, zoowel Europesche als Aziatische. Toen hij zeven jaren oud was, werd hij geëxamineerd door een lid van Trinity College te Dublin, die verklaarde, dat „het kind dit examen beter had doorgestaan dan menig candidaat voor het lidmaatschap.” Toen de Persische gezant Dublin bezocht, werd hij verrast door eenen in het Persisch geschreven brief van den jongen HAMILTON, die toen veertien jaren oud was.