Men geeft op Java den naam van kapas aan den gewonen katoenboom of struik ( Gossypium herbaceum, enz.), maar dien van kapok aan een grooten boom, die een grover vezelstof geeft, welke , even als het katoen, aan de zaden vastgehecht, bevat is binnen in het omkleedsel dier zaden of in het zoogenaamd zaadhulsel (pericarpium) welke stof tot het vullen van matrassen enz. veel gebruikt wordt. Deze kapokboom is de Bombax pentandrum van LINNAEUS of Eriodendrum anfractuosum van BROWN, welke eene reusachtige grootte kan bereiken.