Wij ontleenen het volgende aan eenen brief van E. BÉRARD aan DUMAS. „Gij vraagt mij eenige bijzonderheden aangaande den oorsprong der uitvinding van de aanhoudende verbranding des zwavels in de looden kamers. Ik deel u deze zeer gaarne mede; de herinnering daaraan is nog levendig in onze familie en de overlevering er van is bij ons bewaard gebleven.