In het door J. ROSS BRAWNE aan het congres der Vereenigde Staten ingediende berigt over den mineralen-rijkdom der Staten en territorien ten westen van het Rotsgebergte wordt de opbrengt aan edele metalen in het jaar 1867 op 75 millioen dollars geschat. Hiervan kwamen op: Van den 1sten Januarij 1848 tot aan den 1sten Januarij 1868 werden in het geheel 1165 millioen dollars gewonnen, terwijl bovendien op de plaats zolvo aan versiersels (gouden kettingen enz.) 50 millioen dollars verwerkt werden. De „Placers” leveren niet zoo veel meer op als) vroeger, maar de opbrengt uit de aderen en het goudhoudende kwarts neemt toe. In het algemeen is echter het goudzoeken zeer verminderd. Weinig meer dan 50.000 personen van de geheele bevolking houden zich daarmede bezig, terwijl men zich daarentegen meer en meer op landbouw, fabrieken en handel toelegt. Deze zullen nog toenemen, wanneer de Pacific-spoorweg gereed is. ( Polyt. Journal, CXC, p. 75).