In Engeland is door den hertog van Sutherland een prijs van 100 pond sterling uitgeloofd aan dengene, die een toestel uitvindt, welke, zonder vlieger of ballon, zich met een mensch ter hoogte van 120 voet in de lucht zal verheffen. In Frankrijk heeft do heer BOURCART een prijs van 5000 franken aangeboden aan dengene, die met eenen toestel, welke niet in verband blijft met den grond en ook niet door een ballon gedragen wordt, ziek in de lucht verheft, zich daarin gedurende twintig minuten met veiligheid in verschillende rigtingen beweegt en weder te land komt op een vooraf bepaald punt, dat minstens 3 ellen boven het punt van vertrek gelegen is. Indien de toestel slechts gedurende vijf minuten werken kan, dan wordt de prijs tot 2000 franken verminderd. (Les Mondes, XIX, p. 2).