Voor eenigen tijd werd, volgens een berigt in het Mechanic's Magazine, overgenomen in Les Mondes, XX, p. 16, in het Dandenonggehergte in Nieuw-Holland een reusachtige boom geveld, behoorende tot het geslacht Eucalyptus. Zijne middellijn bedroeg: De geheele hoogte was 100,6 meters, d. i. ongeveer de hoogte van den Utrechtschen Domtoren.