Een lezer van ons tijdschrift zendt ons de volgende mededeeling. “Met de meeste belangstelling steeds op de huishouding der dieren lettende, heb ik dezen zomer het navolgende opgemerkt. Onze kippen slapen des nachts op een stok, die van het eene einde van den muur naar het andere reikt, vrij hoog van den grond.