Het op blz. 356 uitgedrukte vermoeden; dat door den een of ander bezoeker van Urk door eene toevallige omstandigheid kwikzilver gestort is, heeft zich bevestigd. De heer P. TEN BOSCH, kommandant der Urania, het bekende oefeningsvaartuig der adelborsten, deelt mij namelijk daaromtrent het volgende mede.