De heer C. BOHM te Aschaffenburg deelt in POGGENDORF’S Annalen Erg. Bd. VI p. 335 het volgende mede, waaruit blijkt hoe men zich, bij voorkomende gelegenheden en wanneer andere betere middelen ontbreken, kan redden. Den 13den Juli 1873, kort na 11 uur, zag hij drie zoogenaamde vallende sterren eenigen tijd na elkander, oogenschijnlijk langs den zelfden weg aan den hemel schieten, in de richting van £ van den grooten Beer naar het midden tusschen Arcturus en є Bootes.