Voor ruim veertig jaren kwam de buitenplaats, genaamd liet “Geldersch Spijker” bij Arnhem, in het bezit der tegenwoordige eigenares, Mejufvr. H. M. COOPS, die er al dien tijd op gewoond heeft. Zij vond er een paar ooievaars, die sedert jaar en dag het nest betrokken; deze hadden er dus hun te huis en waren voor de nieuwe bewoners niet schuw. Toen die dame, een paar jaren later, eenige veranderingen in den aanleg der plaats wilde aanbrengen, moest de boom vallen, waarop de ooievaars hun nest hadden, en er word voor hen op eene plaats in de weide, op honderd passen van het huis af, een nieuw nest in gereedheid gebracht.