Planeet binnen de loopbaan van Mercurius. — Het is thans 17 jaren geleden, dat LEVERRIER aan de Parijsche Akademie mededeelde, dat een geneesheer te Orgères, Dr. LESCARBAULT, een zwart schijfje over de zon had zien gaan, dat hij voor een planeet hield. Men gaf daaraan den naam van Vulcanus. Thans schrijft Prof. WOLD van Zurich aan LEVERRIER, dat de heer WEBER te Peckeloh, hij Munster, den 4den April j. l., ’s namiddags ten 4 u. 25 m., een ronde vlek op de zon heeft gezien, die er noch in den morgen van dezen noch den volgenden dag op te zien was. WOLF doet opmerken, dat de waarneming van WEBER die van LESCARBAULT gevolgd is na 6219 dag. = 148 x 42d,02.