Van alle klassen der lagere dieren is wellicht die der Insekten voor een mensch van ’t meeste belang en verdient daardoor ten volle zijn aandacht. Toch moet ik tot mijn spijt bekennen, dat die aandacht bij de meesten nog zeer luttel is, dikwijls zelfs in ’t geheel niet bestaat. Wat is hier de reden voor?