Het feit verdient hier geregistreerd te worden, dat in de zitting der Académie des Sciences van 30 Sept. ll. een der leden, de physioloog BOUILLAUD, luide zijne overtuiging heeft uitgesproken, volgens welke de uitwerkselen van beide deze werktuigen slechts schijnbaar zijn en telkens werden voortgebracht door... buikspreken! Toen hij van alle kanten werd tegengesproken, verklaarde hij “nooit te zullen aannemen dat een ellendig stuk metaal het edele geluidsorgaan zou kunnen vervangen, ’t wolk in ons lichaam aanwezig is.”