Het volgende, inderdaad opmerkelijk geval is ons medegedeeld door Dr. J. W. A. RENSSEN te Sappemeer. “In ’t laatst der maand Augustus werd het schuurtje van S. SCHOENMAKER alhier, gereed gemaakt tot ontvangst van turf voor den winter. Bij die gelegenheid vond SCHOENMAKER, onder eenig stroo, een egel met 6 jongen, die de oogon neg niet open hadden. Hij legde moeder en kroost in eene kist met wat stroo, maakte eene opening in de kist, opdat de mooder naar verkiezing zou kunnen uitgaan om voedsel te zoeken. In de schuurdeur was eveneens eene opening.