’t Is duidelijk, dat de mensch van ’t oogenblik af, dat hij besef bad van zijn bestaan, en misschien zelfs roods voor dien tijd, moet hebben uitgezien naar hulpmiddelen om hem dat bestaan te blijven verzekeren. In dien allereersten tijd vooral was de strijd om het bestaan, “the struggle for life”, meer dan later een werkelijke strijd.