Tot de zonderlingste gewassen van tropisch Zuid-Amerika behoort datgene waarvan onderstaande afbeelding eene voorstelling geeft. De Matapalo is eene tot de familie der Ficoideën of vijgeboomachtigen behoorende plant. Zij draagt bij de botanisten den naam van Ficus dendroica. Het opmerkelijkst van dit gewas is, dat het andere boomen, in welker onmiddellijke nabijheid het zich verheft, in zijne omarmingen als het ware tracht te verworgen. Vooral zijn het verschillende soorten van palmen, die het zich tot offer kiest. Die welke hier zijn afgebeeld, zijn de in de uitgestrekte grasvelden van zuidelijk Venezuela zeer algemeene, soms groote bosschen vormende Copernicia tectorum.