Eigen licht van de planeet Jupiter. — Uit eene photographic van het spectrum van Jupiter, vergeleken met eene gelijktijdig gemaakte van dat der maan, leidt HENRY DRAPER af, dat er in de aequatorale streken der planeet gedeelten zijn, die niet enkel het zonlicht terugkaatsen maar ook een eigen licht uitstralen. Niet onopgemerkt mag blijven dat in den nacht van 27 Sept. 1879, toen deze photographieën genomen werden, de bekende roode vlek zich aan de andere zijde der planeet bevond. (Sirius, 1880, VIII, Hfd, 7, p, 139.) HG.