In de afgeloopen week was een groot aantal wandelaars in het Vondelpark alhier getuige van een treurspel van zeer bijzonderen aard. Het mannetje van een zwanenpaar, dat aldaar verblijf houdt, greep een der jongen bij den nok, sleepte het tegen wil en dank naar den vijver en hield den kop van het arme dier onder water met de blijkbare bedoeling om een moord te plegen. Zelfs nam hij den poot te baat om het tegenspartelen van het jong te overwinnen. De tuinman, schoot, met een haak gewapend toe, om den ontaarden vader te verdrijven, maar te vergeefs. De moeder stond met de overige jongen den moord bedaard aan te zien, zonder eene enkele poging aan te wonden om haar kind te redden.