Door het maken van drie hoofden, lang 215, breed 80 à 90 meter, zijn van de oude ten noordoosten van Triëst gelegen reede drie dokken gemaakt van 35 h.a. oppervlakte, met een lengtekade van 2800 m.; en om die haven te beschermen tegen de noordoosten, zuidoosten en zuidwesten winden is een breekwater gemaakt evenwijdig aan de kust en lang 1090 m. Het ligt op een afstand van 310 m. van de kust, is op den bodem 60 en op de kruin 18 m. breed en 20 m. hoog. Op 140 m. afstand van het noordoostelijke einde en loodrecht daarop is een hoofd gemaakt lang 75 m., waardoor een 95 m. breede ingang is gevormd. De drie nieuwe dokken tusschen de hoofden hebben eene diepte van water van 8 tot 13 meters. (Revue Industrielle 30 Août).