Uit de laatste twintig jaren zijn uit Spanje 29 aardbevingen bekend geworden. Ondanks de bekende aardbeving van Lissabon wordt het pyrenaeïsch schiereiland in de geschiedenis van deze natuurverschijnselen betrekkelijk weinig genoemd. De provincie Andalusie werd er nog het meest door getroffen; 10 van de 29 bedoelde aardbevingen kwamen daar voor. Van alle aardschuddingen in Spanje had die uit het eind van het vorig jaar in de gebergten van het zuidoostelijk gedeelte voor de bevolking de noodlottigste gevolgen en voor de aardkunde het grootste belang. Daar zij zich in hoofdzaak tot de provinciën Malaga en Granada bepaalde, kan zij de aardbeving van Andalusie van 1884/1885 worden genoemd.