Nickel is een metaal, waarvan de eigenschappen overeenkomen met die van het ijzer, maar het heeft het groote voordeel boven het laatste, dat het in vochtige lucht niet roest. Voor bliksemafleiders wordt het ijzer veel gebruikt, maar omdat dit in de lucht roest, verdient nickel de voorkeur. Onlangs is eene staaf van nickel gebruikt op een gebouw te Dresden, doch het is nog niet lang genoeg geleden om over de duurzaamheid daarvan te kunnen oordeelen. Alles is evenwel in het voordeel van deze nieuwe stof, en het zal daarom van belang zijn te vernemen hoe deze proef voldoet; koper is, afgescheiden van zijn geleidingsvermogen, geen bijzonder goede bouwstof voor bliksemafleiders. Engineering.