De heer THOMPSON te New-York, een bekend invoerder van zeldzame en vreemde wilde dieren enz., heeft onlangs in die stad enkele van deze schoone en kleine dieren gebracht. Het zijn soorten van Zuid-Amerikaansche apen, en hoewel niet zoo slim als andere apen worden zij gemakkelijk afgericht, en zijn dan zeer aardig en worden zeer lief gevonden. Zij zijn zachtaardig, maar zoo teeder, dat zij met moeite in een gematigd klimaat in het leven kunnen worden gehouden. Hun lichaam is 15 à 18 cM. lang. Hun haar is goudachtig geel, zacht, fijn en zijdeachtig. Zij leven voornamelijk van insecten, die zij uit den grond graven of met hunne lange vingers onder de schors van de boomen weghalen, doch in hunnen gevangen staat eten zij bijna elk plantaardig of dierlijk voedsel. Deze marmosets zijn de eenigste van dat soort, die in de Vereenigde Staten zijn gebracht. Zij komen uit Brazilië en worden alleen aangetroffen in een zeer kleine landstreek bij Rio-Janeiro. Scientific American.