Men is thans bezig met het doen van herstellingen aan de tunnel voor enkel spoor van Perhasie (Pensylvanie), welke eene lengte van nagenoeg 800 M. heeft. Den 3den November jl. werkte een vijftigtal arbeiders nagenoeg in het midden van de tunnel, toen de wielen van een locomotief van een goederentrein nabij die plaats op de spoorstaven begonnen te glijden (patiner) en de trein bleef stilstaan. Nadat de roosters op nieuw geladen waren, kon men vertrekken. Maar de trein werkte toen als een zuiger en stuwde de verbrandingsgassen voor zich uit, en deze bereikten de werklieden, tengevolge waarvan veertig van hen bewusteloos op den grond werden geworpen. Een hunner werd zelfs gevonden hangende aan een ladder met het hoofd naar beneden. Een der werklieden, niet zoo hevig aangetast als de anderen kon naar de opening van de tunnel loopen, en een ballasttrein, die in de buurt was, waarschuwen. De gekwetsten en bewusteloozen werden op de platte wagens geladen en naar buiten gebracht, alwaar zij gelukkig zonder ernstige gevolgen bij kwamen.