De methode MANNESMANN, omtrent wier toepassing wij in de 10e aflevering van den vorigen jaargang eenige bizonderheden vermeldden, berust op het volgende beginsel. Als men een metalen cilinder wil breken , door dien in de richting zijner as uit te rekken door middel van krachten, die aan de uiteinden aangrijpen, dan er, als het metaal rekbaar genoeg is, een vernauwing ontstaan op de plaats, waar ten laatste de buis zal breken. In dat punt vloeien de metaaldeeltjes als het ware weg naar de twee uiteinden; en dit wegvloeien geschiedt langs de oppervlakte, daar de kern tot op het laatste oogenblik vol blijft.