Met het plan tot oprichting van meteorologische waarnemings-posten in den Atlantischen oceaan, waarvan onze beroemde landgenoot, wijlen prof. BUIJS BALLOT, zulk een warm voorstander was, schijnt het nu eindelijk ernst te zullen worden. Do prins van Monaco heeft namelijk onlangs eene uitnoodiging tot de zeemogendheden gericht om, tot bespreking van het grootsche plan, afgevaardigden naar Monaco te willen zenden. Als stations zijn de Azoren, de Kaap-Verdische eilanden, de Kanarische eilanden en de Bermuden gekozen, welke eilanden thans telegrafisch met Europa verbonden zijn.