In de nabijheid van het Wurtemburgsche dorpje Holzmaden is een volledig exemplaar van een Plesiosaurus, en zijn verscheidene exemplaren van den Ichthyosaurus, opgegraven. De Plesiosaurus is drie meter lang en 1.45 meter breed en het geraamte is zeer goed aaneengebleven. Het geraamte vond men in eene natuurlijke houding op een leibodem en alle onderdeelen zijn zeer duidelijk kenbaar. Aan het skelet vond men ook sporen van den huid, waaruit blijkt dat de Plesiosaurus, zooals de wetenschap ook leert, tot de naakthuidige diersoorten behoort. Dit is de eerste beteekenisvolle vondst op dit gebied in Duitschland. Tot heden vond men slechts enkele beenderen. Ook aan de Ichthyosaurusgeraamten vond men groote lappen huid, wat ook hoogst zelden voorkomt, want een dergelijk exemplaar kwam tot heden alleen in Engeland voor. De Plesiosaurus en één der Ichthyosaurussen zullen in het museum voor natuurlijke historie te Parijs geplaatst worden.