Voor de bereiding van eene oplossing van formaldehyd in water, die ook onder de namen formaline, formol, methanal, e. a. aanbevolen wordt, voert men een mengsel van lucht en damp van methylalkohol over cokes, die tot dofroodgloeihitte gebracht is. De alkohol wordt voor een gedeelte tot het gasvormig formaldehyd geoxydeerd, dat met den overgebleven damp van methylalkohol in koud water wordt gevoerd en daarin opgelost wordt. In het groot wordt wene 40 pct.- oplossing gemaakt. Voor het ontsmetten laat men den damp uit de oplossing rustig verdampen of besprenkelt men de voorwerpen met de oplossing. Daarde vloeistof vergiftig is, moet de laatste wijze van ontsmetten ontraden worden ; om dezelfde reden zijn in eenige landen verbodsbepalingen uitgevaardigd tegen den verkoop van voedingsmiddelen, waarbij formaldebyd als bederfwerende stof gevoegd is. Ook bestaan er lampen, waarin de methylalkohol tot het aldehyd kan verbranden en die daarom als zoodanig in gebruik zijn.