Nu zich meer en meer een streven openbaart om voor de vrouw en het meisje nieuwe wegen te openen, waardoor zij nuttig kunnen zijn, en gelegenheid vinden haar brood te verdienen en zelfstandig op te treden, werd, vooral in den laatsten tijd, ook genoemd de bloemenen plantencultuur. Een tak van bestaan, welke, zelfs in idealen zin genomen, als het ware aangewezen is om door de vrouwelijke sekse beoefend te worden, en op welk gebied dan ook waarlijk lauweren door haar zijn te plukken. Het komt mij daarom voor zijn nut te hebben eens de aandacht te vestigen op de cultuur van een der liefste en fraaiste bloemen uit de flora, die bijna overal gevonden wordt, maar inzonderheid in Nederland gemakkelijk groeit en bloeit. Ik bedoel het viooltje, of de Viola Tricolor in haar latijnsche benaming, behoorende tot de familie der Violaceeën of Violarieeën.