M. Musy deelt in de Archives des Sciences physiques et naturelles eenige belangrijke bijzonderheden mede aangaande bovengenoemd onderwerp. Van den bever worden nog overblijfselen gevonden in de paalwoningen van het meer van Murten, (»lac de Morat”, het Uechtmeer der Middeleeuwen, het Lacus Aventicensis der Romeinen) dat door de »Broye” met het meer van Neuchatel in verband staat. Dat hier oudtijds bevers voorkwamen, wordt ook waarschijnlijk door den naara van een beek, die in dit meer stroomt: de »Bibernbach” of beverbeek. Het tijdstip waarop deze dieren hier verdwenen, is niet nauwkeurig op te geven: vermoedelijk zal ’t in de 11de of 12de eeuw geweest zijn.