In jaargang 1899 van dit tijdschrift is de aandacht gevestigd op de groote beteekenis, welke de chemische celstofproducten op industrieel gebied bezitten en o. m. gewezen op het gebruik van de uit collodium vervaardigde kunstzijde. Soortgelijke stoffen hebben in de laatste jaren ook toepassing gevonden in de arsenalen der artillerie. Zooals bekend is, wordt de kardoes of buskruitlading van een kanon, gesloten in een zijden of saaien zak, in den vuurmond tot ontbranding gebracht. Die zijden of wollen stof verbrandt niet steeds volledig; terwijl de overblijfselen aanleiding tot storing kunnen geven, wanneer de vuurmond opnieuw geladen wordt.