De komeet van Holmes. De komeet die, den 2den November 1892, door Holmes het eerst werd waargenomen, is thans, bij hare tweede terugkomst, door Dr. MAX WOLFF, op het Königstuhl-Observatorium te Heidelberg teruggezien en wel op den 28sten Augustus, l.l. Zij had toen 4 uur 7 min. 24 sek. rechte klimming en 42° 18’ noorder declinatie; zij stond dus ongeveer midden tusschen 52 en 53 van Perseus. Daar de komeet omstreeks den 14den Maart reeds door haar perihelium is gegaan, en zij bij hare ontdekking, op 28 Augustus, slechts van de grootte 15.5 was, zal zij allerwaarschijnlijkst gedurende hare tegenwoordige verschijning een voorwerp blijven van weinig beteekenis.