Het lengteverschil tusschen Leiden en Ubagsberg (L). — Vol. IX van de Annalen der Sterrenwacht te Leiden bevat een verslag aangaande de tusschen Juni 1899 en Juli 1900 te Ubagsberg door Pater J. W. J. A. Stein volbrachte breedte-waarnemingen, benevens een bepaling van het lengteverschil tusschen Ubagsberg en de sterrenwacht der Leidsche universiteit, door den directeur prof. dr. H. G. van de Sande Bakhuyzen en den heer M. J. H. Wilterdink, welk verschil werd vastgesteld te bedragen: + 5 min. 52.314 sec. ± 0.015 sek. Ubagsberg, tusschen Maastricht en Aken, is in het Europeesch geodetisch net een belangrijk station, dat als zoodanig bij drie verschillende triangulatiën heeft dienst gedaan. V. D. V.