De wilde Berberis is een struik, aan velen bekend, in goeden en kwaden zin. Onder zijne goede eigenschappen is zeker in de eerste plaats te noemen de bevallige en toch krachtige vorm van bladeren, doornen en bloemtrossen. Een bloeiende Berberisstruik aan den rand van een duinboschje vormt een schilderachtig geheel, waarvoor de meeste wandelaars een oogenblik stil staan.