Een Duitsch schrijver zei eens: »Durch die Berichte der Wetterwarten und durch die Prophezeiungen gelehrter Männer, zu denen früher der bekannte Flunkerkies¹ und neuerdings in erster Reihe der ebenso volkstümlich gewordene Falb zählten, wird die Witterungskunde der Vorzeit zuni Aschenbrödel unserer Zeit.” En nochtans zijn deze traditioneele weerregelen van groot belang voor het volksleven, ja zij zijn als kultuurhistorisch kenmerk van groote beteekenis voor de karakter-eigenaardigheden van hetzelve. In datgene wat onze vaderen ondervonden en doorleefden, moeten ook wij voortleven, om hun aandenken en ons zelven daardoor te eeren. Wat zij ons overleverden mogen wij niet geheel ter zijde schuiven, maar wel moeten wij het opbouwen, volmaken en vernieuwen. En daartoe behoort de kennis van het weder, welke vooral door jagers en herders van ouds werd beoefend en ons goede diensten bewezen heeft tot........ op heden, nu een soort van weerberichten, naar het schijnt in bijna alle couranten, burgerrecht verkrijgt.