Af en toe wordt de technische wereld verrast door mededeelingen uit de praktijk, zóo geheel in strijd met het als regel aangenomene of als maximum beschouwde, dat het in den aanvang dikwijls moeilijk is geloof te hechten aan zoo’n bericht. Zoo was het voor eenige jaren, toen wij hoorden van een stoomturbine, welks as niet minder dan 30.000 revoluties per minuut maakte.