Hetzij men, van Meiringen uit, den Grimselpas, per postrijtuig of landauer, gaat, of in tegenovergestelde richting, van Geschenen uit, over den Purkapas zich naar Gletsch begeeft, of een der beide passen te voet overtrekt, steeds is het doel van den tocht om den Rhónegletscher in al zijne trots en schoonheid te bewonderen. Het spreekt van zelf, dat dit ijsgebergte niet alleen staat in het programma, dat de tourist voor Zwitserland ofTyrol heeft opgemaakt, maar overweldigender toch zal hij er niet gemakkelijk één aantreffen.