In onze inleiding tot de geschiedenis der bekerplanten begingen wij een kleinen misslag, door het merkwaardige, eveneens tot de plantengroep der Sarraceniaceeën behoorende, geslacht Heliamphora met stilzwijgen voorbij te gaan. Het zij ons vergund dien misslag thans te herstellen en ook van deze bekerplant de belangrijkste bijzonderheden meê te doelen. Dezelfde R. SCHOMBURGK, aan wien wij zoo al niet de ontdekking, dan toch de eerste naauwkeurige kennis der Victoria regia verschuldigd zijn, was ook de natuuronderzoeker, die onze wetenschap met de kennis der zonderlinge bekerplant, door BENTHAM ( Transactions of the Linnean Society, T. XVIII, p. 429) Heliamphora nutans geheeten , verrijkto. Hij trof haar op eene zijner reizen in het jaar 1838 of 39 aan op don berg Roraima, aan de grenzen van Britsoh-Guyana, en wel in eene moerassige savanna, 6000 voet boven de oppervlakte der zee.