Met behulp van het mikroskoop en de toepassing der chemie is uitgemaakt dat de kleuren der vogels niet altijd door kleurstoffen (pigment) worden veroorzaakt, maar ook het gevolg zijn van den bouw der vederen. De kleuren worden daarom onderscheiden in chemische en struktuurkleuren, welke laatsten weder worden verdeeld in objectieve en subjectieve kleuren. (Struktuurkleuren zijn afhankelijk van het licht en de standplaats van den beschouwer, benevens het al dan niet aanwezig zijn van pigment.) Zoo zijn veeren met objectieve kleur onveranderlijk, terwijl die met subjectieve kleuren veranderen naar gelang van de standplaats van den beschouwer ten opzichte van het invallende licht. We kunnen derhalve de kleuren in 3 klassen verdeelen: I. Chemische kleuren, n.l. die kleuren welke ontstaan door een bepaalde kleurstof (pigment), die in de mergcellen der vederen aanwezig is. Deze pigmenten kunnen bruin, grijs, zwart, rood, geel of groen zijn en de kleuren blijven onveranderd door het invallende licht of den stand des beschouwers; ze zijn dus objectief. Blauw of wit pigment bestaat niet; we zullen later zien hoe die kleuren ontstaan.