Er is op den akker der meteorologische wetenschap een onkruid opgekomen, dat door niets in zijn groei gestuit en door velen zorgvuldig gekweekt, beschermd en opnieuw uitgezaaid, zich op onrustbarende wijze overal verspreid heeft, ten koste van den wasdom der nuttige kruiden, welke op dien akker hadden kunnen groeien. Met dat welige, schadelijke, nietswaardige onkruid bedoel ik de z.g. weervoorspellingen van JULES CAPRÉ, den al-te-bekenden, gemoderniseerden weerprofeet, wiens ware naam en wiens methode van opstellen zijner voorspellingen ons onbekend zijn.