1. Het schijnt wel, dat wij onze almanakken te danken hebben aan den schoenmaker DIRCK REMBRANTSZ. VAN NIEROP: althans van dezen in zijnen tijd beroemden sterre- en zeevaartkundige bezitten wij almanakken van het jaar 1655 af. Deze DIRCK REMBRANTSZ. VAN NIEROP was te Nieuwe Niedorp (in de wandeling ook wel Nierop genoemd) in 1610 geboren; hij stierf aldaar den 4den November 1692. Wij weten van hem, dat hij doopsgezind was, met schoenmaken den kost verdiende, en met verschillende geleerden van zijn tijd in betrekking stond.