Er bestaat een belangrijk onderscheid tusschen den indruk dien een kunstproduct op ons maakt en den indruk, dien wij ontvangen van een natuurproduct, met name van een levend wezen. Een kunstproduct is alleen schoon als het voltooid is. Een huis in aanbouw zal niemand mooi vinden, tenzij misschien een bouwmeester die het met andere oogen beziet als een leek. Een onafgewerkte schilderij trekt weinig bewonderaars, tenzij misschien in kunstkennerskringen. Voor de meeste menschen staat in zulk een geval het denkbeeld op den voorgrond: dat is nog niets. Het huis kan nog niet bewoond worden, de schilderij stelt nog niets voor. Anders bij een levend wezen. Een bloem in knop, een jong dier, een klein kind kunnen wel degelijk een aesthetischen, aangenamen indruk maken.