Bacteriën en bacillen! Hoe spoedig zijn die benamingen algemeen eigendom geworden! Niet alleen de natuurkenner, de geneeskundige, maar ieder, die leest, gebruikt ze, — den naam van bacteriën, nadat NäGELI zijn veel gerucht makend boek: Die niederen Pilze, de wereld had ingezonden, — dien van bacillen, nadat KOCH in de ingewanden van cholera-lijders de komma-bacillen had ontdekt. Intusschen begint men thans in de geschriften van geneeskundigen en hygieinisten en in die van scheikundigen iets anders genoemd te vinden waarvan de naam wel eenige kans heeft even populair te worden als die der bacteriën on bacillen. Ik bedoel de Ptomaïnen of Lijken-alkaloïden.