Weder is een der stichters van het Album der Natuur aan zijne familie en vrienden door den dood ontvallen. WILLEM MARTINUS LOGEMAN is niet meer. Een kort bericht van zijn leven en streven mag in dit Album niet worden gemist, en ik meen dat tot het geven daarvan niemand meer gerechtigd is dan ik, die met hem en Prof. P. HARTING dat tijdschrift heb gesticht en meer dan dertig jaren lang hem tot een van mijne meest vertrouwde vrienden heb mogen tellen.