Dr. GAZAGNAIRE , een der geneesheeren van Cannes, een man , die voor de kennis van de flora dezer streken veel gedaan heeft, dr. GAZAGNAIRE , zeg ik, toonde mij dezer dagen een hoogst interessant natuurgewrocht. Het was eene vrucht, die iedereen bij oppervlakkige beschouwing voor eene tomate of pomme dā€™ amour (vrucht van Solanum lycopersicum) moest houden.